Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 
Subsidies Voor Jou!
 
Zoek uw Subsidie
Aangepast zoeken
Subsidie Groene daken

Op deze pagina kunt u informatie vinden over Groene Daken en de bijbehorende subsidieregeling.
Wanneer groene daken op grote schaal worden....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie op de Huur

De bedragen die voor de huurtoeslag van belang zijn, veranderen elk halfjaar.U kunt een hogere huurtoeslag krijgen als uw huis is aangepast .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Zonnepanelen

De zonne-energie die door zonnepanelen wordt opgevangen is een vorm van duurzame energie. Er komt weer geld voor subsidie op zonnepanelen.

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Zonneboilers

In de miljoenennota is opgenomen dat met ingang van 2008 weer subsidie op zonneboilers gegeven gaat worden. Dit maakt de aanschaf .......

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Zonnestroom

Weer subsidie voor zonnestroom. De subsidie op zonnestroom komt terug. Het kabinet sloot een akkoord met verschillende organisaties om .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Dubbel Glas

Voor informatie met betrekking tot subsidiëring van dubbele beglazing neemt u contact op met een installateur. Komt er weer subsidie op dubbel glas?

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Kinderopvang
De Wet kinderopvang gaat uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, overheid en werkgevers.
Lees meer over deze subsidie »
Oppas Subsidie
Past oma of opa op uw kinderen? Dan heeft u recht op oppas-subsidie!
Beloon uw oppas met een oppas subsidie.
Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Zonne-energie

Om het gebruik en de productie van groene energie te bevorderen, bestaan diverse subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Duurzame Warmte

De subsidie duurzame warmte levert een bijdrage aan de doelstellingen van het convenant ‘Meer met Minder’ dat in januari 2008 door de  .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Duurzame energie

Duurzame energie is energie die niet wordt opgewekt door aardolie, aardgas of steenkool te verbranden, maar door schone bronnen .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven

Op 1 februari 2009 gaat de subsidie Veiligheid Kleine Bedrijven van start in een pilot. In totaal is 24 miljoen euro beschikbaar .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Biomassa

In aanmerking komen alle thermische conversietechnieken van vaste biomassa, zoals verbranding, vergassing en pyrolyse. .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Roetfilter

Het ministerie van VROM is van plan om het hele pakket met subsidieregelingen voor roetfilters en schonere motoren één jaar te verlengen .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Dakisolatie

Dakisolatie levert een grote besparing op, zeker wanneer de zolder als leefruimte in gebruik is en verwarmd wordt .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Gevelisolatie

Gevelisolatie heeft meerdere voordelen. Naast de kostenbesparing op de energie wordt uw woning veel comfortabeler .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Vloerisolatie

Vloerisolatie bespaart niet alleen energie maar zorgt ook voor comfortabel wonen. Vloerisolatie zorgt ervoor dat de temperatuur   .....

Lees meer over deze subsidie »
Projectsubsidie

Voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor de projectsubsidie moet het project passen binnen één van de volgende thema's:  .....

Lees meer over deze subsidie »
Woningbouw Subsidie

Het Rijk biedt allerlei subsidies om het functioneren van de woningmarkt te verbeteren en frustreert datzelfde functioneren vervolgens    .....

Lees meer over deze subsidie »
Waterkracht Subsidie

Subsidie waterkracht: Van waterkracht wordt gesproken wanneer er energie wordt ontleend aan water  .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Waterkracht

Energie door waterkracht krijgt nu ook subsidie via de regeling duurzame energie. Waterkracht. Dit is een nieuwe categorie binnen de SDE. .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Glasisolatie

Subsidieregeling glasisolatie van start per 1 oktober 2009 De voorwaarden voor de subsidieregeling voor isolatieglas zijn bekend .....

Lees meer over deze subsidie »
Europese Subsidies

Waar vind ik Europese subsidies? Op de speciale subsidiewebsite kunt u per beleidsterrein lezen welke subsidies er beschikbaar zijn .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Woningisolatie

De voorstellen van de Kamer gaan over subsidie op dubbel glas en het verlagen van de BTW op werkzaamheden voor woningisolatie .....

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Elektrische Auto
Subsidie op aanschaf elektrische auto. Elektrisch rijden, in een plan van aanpak trekt het kabinet hiervoor 65 miljoen euro uit.
Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Elektrisch Rijden

Subsidiepot voor elektrisch rijden is open. In de pot zit tien miljoen euro. Er is een Actieplan elektrisch rijden van Natuur en Milieu

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie gastouders

Subsidie voor kinderopvang door gastouders. Het mes gaat diep in de subsidies voor de informele kinderoppas.

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie spouwmuurisolatie

Spaarloon als goede investering. Investeren in spouwmuurisolatie geeft een hoger rendement dan een spaarrekening of beleggen op de beurs.

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie biogas

Biogas is een brandbaar gas - vergelijkbaar met aardgas - gemaakt door het zonder zuurstof (anaëroob) vergisten van biomassa.

Lees meer over deze subsidie »
Subsidie MKB
Voor veel bedrijven, of startende ondernemers, bestaat er vaak een subsidie mkb. Informeer bij uw gemeente of de overheid naar deze subsidie mkb.
Lees meer over deze subsidie »
Subsidie ZZP
Voor u als ZZP'er zijn er soms mogelijkheden om subsidie te krijgen bij de overheid. Er zijn gemeentelijke en provinciale regelingen.
Lees meer over deze subsidie »
Subsidie schone auto
De regeling subsidie voor schone auto's gaat ten onder aan het eigen succes. De kosten van deze fiscale regeling rijzen de pan uit.
Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Windmolens
Om ontwikkeling windenergie op zee te stimuleren is er regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Met deze subsidieregeling ....
Lees meer over deze subsidie »
Subsidie Windenergie
Kleine windmolens wekken voor de eigenaar groene stroom op. Ze zijn wat dat betreft vergelijkbaar met zonnepanelen. Nu nog subsidie.
Lees meer over deze subsidie »
 
 
 

Adverteren, vragen, suggesties? info@subsidieregels.nl