Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Europese
Subsidie

 
 
Naam subsidie: Europese Subsidie

Omschrijving: Europese Subsidies kunnen een aanzienlijke kostenbesparing realiseren

Tags: Europese, Subsidies, Brussel, Europa

Link: www.europesesubsidie.com

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Europese subsidie.
De Europese subsidieprogramma’s worden ontwikkeld en uitgevoerd door de verschillende Directoraten Generaal (DGs) van de Europese Commissie. Afhankelijk van het subsidieprogramma en de activiteiten die u wilt uitvoeren kan uw project tot 95% subsidie ontvangen. Door het aanvragen van Europese subsidie kan uw organisatie dus een aanzienlijke kostenbesparing realiseren. Met behulp van Europese subsidie kunt u ook uw internationale netwerk uitbreiden omdat er verschillende landen bij een aanvraag dienen te worden betrokken.


Europese subsidies worden indirect verstrekt via de Structuurfondsen en direct vanuit “Brussel”. De Europese Structuurfondsen worden door de EU lidstaten beheerd en voorzien in het verbeteren van de basis infrastructuur (aanleg van wegen, revitalisering steden/wijken, plattelandsontwikkeling etc.), scholing/opleiding en de concurrentiepositie van bedrijven (innovatie, onderzoek).