Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Biomassa

 
 
Naam subsidie: Biomassa

Omschrijving: In aanmerking komen alle thermische conversietechnieken.

Tags: Biomassa, subsidie

Link: www.subsidieduurzameenergie.nl

Link: www.subsidiebiomassa.nl

Terug naar het subsidie overzicht Ľ

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Bioraffinage - 10 miljoen euro voor Subsidie Biomassa
2-11-2009
Planten zijn opgebouwd uit grondstoffen zoals vezels, olie, suikers en eiwitten. Door slimme technieken kunnen deze grondstoffen uit planten geraffineerd worden om er vervolgens nieuwe producten van te maken. Waar het bij het programma voor bioraffinage vooral om gaat is om het samen produceren van meer grondstoffen voor toepassingen in voedsel, medicijnen, veevoer, chemicaliŽn, biobrandstoffen en materialen. Op deze wijze wordt de biomassa zo goed mogelijk benut en gaan geen waardevolle reststoffen verloren. De subsidieregeling is er voor ondernemers die pilot- en proefbedrijven willen opzetten om van verschillende soorten biomassa waardevolle producten te maken. Er is EUR 10 miljoen voor deze subsidieregeling beschikbaar.

Subsidie Biomassa 2008

Hoofdgroepen en subcategorieŽn binnen de SDE Regeling
In het SDE besluit is de mogelijkheid gecreŽerd om voor drie hoofdcategorieŽn subsidie te verstrekken:

voor de productie van hernieuwbare elektriciteit
voor de productie van hernieuwbaar gas
voor de productie van elektriciteit met behulp van WKK (deze wordt niet geopend in 2008)
Installaties kunnen in de SDE worden ingedeeld in subcategorieŽn. Bijvoorbeeld:

een afvalverbrandingsinstallatie die duurzame elektriciteit opwekt onder de subcategorie afvalverbranding
een installatie die duurzame elektriciteit opwekt door middel van co-vergisting van dierlijke mest
vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en thermische conversie van vaste stromen vallen onder de groep biomassa.
Het voordeel hiervan is dat onafhankelijk van een hoofdgroep een categorie geopend kan worden.

Let op! de SDE regeling voor biomassa 2008 is inmiddels gesloten!

De SDE stimuleert in 2008 op het gebied van bio-energie de productie van hernieuwbare elektriciteit met behulp van:

Afvalverbranding
Co-vergisting van dierlijke mest
Vergisting van groente-, fruit- en tuinafval (gft).
Thermische conversie van vaste stromen
Stortgas
Afvalwaterzuiveringsinstallaties
Rioolwaterzuiveringsinstallaties.
En de productie van hernieuwbaar gas met behulp van:

Stortgas
Afvalwaterzuiveringsinstallaties
Rioolwaterzuiveringsinstallaties
Projecten die gebruik maken van vloeibare biomassastromen, komen vooralsnog niet voor subsidie in aanmerking.

In aanmerking komen alle thermische conversietechnieken van vaste biomassa, zoals verbranding, vergassing en pyrolyse. Als energiebron gaat het niet alleen om hout maar ook om andere vaste stromen, zoals koffie en cacaoschillen, citrusschroot, kippenmest enzovoort. Verder geeft de SDE in 2008 ondersteuning aan installaties voor de winning van stortgas en de winning van biogas bij afval- of rioolwaterzuiveringsinstallaties dat, na reiniging, op het aardgasnet wordt geÔnjecteerd. Deze optie is vooral interessant op plaatsen waar de warmte die vrijkomt bij de productie van elektriciteit uit biogas, niet of nauwelijks nuttig wordt gebruikt.

Daarnaast is er op 22 juli 2008 een nieuwe categorie geopend voor hernieuwbaar gas uit co-vergisting van dierlijke mest en uit vergisting van groente-, fruit- en tuinafval.
Bron: http://www.senternovem.nl/sde/biomassa/index.asp
Duurzaam Verder