Subsidie duurzame warmte. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie
Duurzame Warmte

 
 
Naam subsidie: Duurzame Warmte

Omschrijving: De subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen is op 10 september 2008 van start gegaan.

Tags: Subsidie, Duurzame, Warmte

Link:

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Limburgers, Friezen en Drentenaren gaan voor duurzame warmte
22-1-2009

De inwoners van Limburg, Fyslân en Drenthe investeren het meest in duurzame warmte. Dat blijkt uit gegevens van subsidieaanvragen voor ‘duurzame warmte’ bij SenterNovem, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. In totaal vroegen ruim 1300 mensen het laatste kwartaal van 2008 subsidie aan voor zonneboilers en warmtepompen. De subsidie ‘duurzame warmte’ loopt tot 2011. Er is 66 miljoen euro subsidie beschikbaar.

SenterNovem geeft de subsidie voor de aanschaf van technieken, die gebouwen of kraanwater verwarmen op een duurzame en energiezuinige manier. Van de aanvragers wil 78% een zonneboiler aanschaffen. Bij 21% van de aanvragen gaat het om een aanvraag voor een warmtepomp. 1% van de aanvragen is voor de Micro WKK.

Aanvragen per inwoner
Limburgers zien het meest in de duurzame en energiezuinige techniek. Ongeveer één op de 6.100 Limburgers vroeg subsidie aan. Ook de Friezen (één op 6.300) en de Drentenaren (één op 7.500) zien vaak mogelijkheden voor duurzame verwarming van hun huis of bedrijf. Flevoland (één op 38.200) en Zuid Holland (25.500) lopen het minst warm voor energiebesparing op verwarming.

Limburg 6.069
Frieslân 6.254
Drenthe 7.522
Zeeland 9.768
Groningen 9.874
Overijssel 10.214
Gelderland 12.195
Noord Brabant 12.466
Noord Holland 16.810
Utrecht 17.734
Zuid Holland 25.514
Flevoland 38.166
Aantal inwoners per aanvraag

Beschikbare subsidie
Het ministerie van Economische Zaken stelt 66 miljoen euro ‘duurzame warmte’ subsidie beschikbaar. Dat geld is verdeeld over: kleine zonneboilers (23,5 miljoen), grote zonneboilers (8 miljoen), warmtepompen (12,5 miljoen), lucht/waterwarmtepompen(4 miljoen) en micro-wkk-systemen (10 miljoen).
Bron: senternovem.nl

Duurzame warmte voor bestaande woningen
Plaatst u in uw woning een zonneboiler, warmtepomp of een micro-warmtekrachtketel? Dan kunt u gebruik maken van de subsidieregeling Duurzame warmte voor bestaande woningen. De subsidie is alleen van toepassing op bestaande woningen die vóór 1 januari 2008 zijn opgeleverd.


Regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen uit de startblokken
03-10-2008
De subsidieregeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen is op 10 september van start gegaan. De regeling, die doorloopt tot eind 2011, ondersteunt de aanschaf van duurzame warmtetoepassingen die zonder subsidie (nog) niet rendabel zijn: zonneboilers, warmtepompen en micro-wkk. De verwachtingen en ambities zijn groot. Wat is de stand van zaken?

De nieuwe subsidie levert een bijdrage aan de doelstellingen van het convenant ‘Meer met Minder’ dat in januari 2008 door de overheid en andere partijen is ondertekend. Een van de doelstellingen van ‘Meer met Minder’ is om in de periode 2008 – 2011 100.000 bestaande woningen van duurzame energiemaatregelen te voorzien. Bij het vaststellen van het convenant is afgesproken om een subsidie in het leven te roepen om het gebruik van duurzame warmtesystemen onder woningeigenaren te stimuleren.

De eerste resultaten
Het budget van de regeling Duurzame Warmte voor bestaande woningen is 66 miljoen euro. Dit geld moet voldoende zijn om in die periode in circa 70.000 bestaande woningen de installatie van zonneboilers, warmtepompen en micro-wkk te stimuleren. Jaarlijks stelt SenterNovem een budget vast voor de verschillende categorieën duurzame producten. In het eerste jaar is voor zonneboilers en warmtepompen 18 miljoen beschikbaar, voor micro-wkk-ketels 2 miljoen euro.
De regeling maakt een goede start. In twee weken tijd zijn er 211 aanvragen binnengekomen bij SenterNovem: er waren 136 aanvragen voor de aanschaf van kleine zonneboilers (met collectoroppervlakte tot 6 vierkante meter), 20 voor grote zonneboilers (met collectoroppervlakte groter dan 6 vierkante meter), 39 voor warmtepompen, 4 voor lucht-water warmtepompen en 12 voor micro-wkk-installaties.

Meer bekendheid en ervaring
Naast de doelstelling om meer woningen in Nederland te ‘verduurzamen’, moet de subsidie ervoor zorgen dat de zonneboiler, warmtepomp en micro-wkk-ketel meer bekendheid krijgen onder een groot publiek. Op dit moment bevinden de drie warmtesystemen zich nog in meer of mindere mate in de marktintroductiefase. Daarnaast kunnen installateurs en woningeigenaren meer ervaring opdoen met de relatief nieuwe toepassingen. Ten slotte is het de bedoeling dat door schaalvergroting en meer praktijkervaring een markt ontstaat voor duurzame warmtesystemen, waardoor de prijs per systeem daalt en grootschalige markttoepassing dichterbij komt.
Het streven is dat aan het eind van de subsidieperiode, eind 2011, het aantal duurzame warmtesystemen zodanig is, dat de prijzen op een vergelijkbaar niveau liggen als dat van conventionele warmtetoepassingen.
Bron: senternovem.nl


Nieuwe subsidieregeling Duurzame warmte bekendgemaakt
06-06-2008
Donderdag 5 juni is op Kansrijk 2008 de nieuwe subsidieregeling 'Duurzame warmte' bekendgemaakt door het ministerie van Economische Zaken.

De regeling gaat op 1 september 2008 van start en stimuleert in circa 70.000 bestaande woningen de installatie van zonneboilers, warmtepompen en micro-warmtekrachtkoppeling-installaties (micro-wkk). Tot 2011 is hiervoor 62 miljoen euro beschikbaar. Genoeg voor 55.000 zonneboilers, 7.000 warmtepompen en 10.000 micro wkk-installaties. Voor zonneboilers is er in 2008 en 2009 een gemiddelde subsidie van 600 euro per installatie, voor warmtepompen 5.000 euro en voor micro-wkk-installaties 1.000 euro.
 
Duurzaam Verder