Subsidies, subsidieregelingen voor elektrisch rijden. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren, de subsidie voor elektrisch rijden is daar een van.

 
 
 

Subsidie Elektrisch Rijden

 
 
Naam subsidie: Subsidie Elektrisch Rijden

Omschrijving: Subsidie op elektrisch rijden

Tags: subsidie, elektrisch, rijden, overheid

Link: www.subsidieelektrischrijden.nl

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Werkgroep: 'Scepsis rond elektrisch rijden verdwenen'
Een werkgroep van CDA, PvdA en ChristenUnie heeft een gezamenlijk manifest opgesteld om in Nederland het elektrisch rijden te stimuleren. De werkgroep komt met tien aanbevelingen rond elektrisch rijden. Dat meldt de website ZERAuto.

Bericht ZERAuto
>> Een werkgroep met daarin leden van de alledrie de regeringspartijen (CDA, PvdA en ChristenUnie) heeft een gezamenlijk manifest opgesteld bedoeld om elektrisch rijden in Nederland te stimuleren. De samenstellers van het rapport met de naam ‘Vloeiende Acceleratie’ zijn ervan overtuigd dat de elektrische auto klaar is om Nederland ter veroveren. Het manifest heeft als doel de coalitiepartijen te overtuigen en een stroomversnelling voor het elektrisch rijden te realiseren om zo de milieudoelstelling voor 2020 te behalen.

Oplaadnetwerk
De werkgroep adviseert om voor het te voeren beleid uit te gaan van de huidige stand der techniek, inclusief de nu kleine actieradius van accuauto’s. De deelnemende partijen zijn van mening dat het weinig zin heeft om overheidsgeld te investeren in het realiseren van een nationaal oplaadnetwerk. Ze zien dat meer als een taak van het bedrijfsleven.
Een van de meest kansrijke aspecten om het elektrisch rijden tot een succes te maken, is volgens de aanbevelingen de ontwikkeling van elektrische auto’s die gebruik maken van een ‘range extender’. In het manifest wordt aanbevolen om bedrijven die dergelijke technieken ontwikkelen, tegemoet te komen. Een voorbeeld uit het manifest is het Nederlandse bedrijf PEEC Power die een uiterst efficiënte benzinegenerator heeft ontwikkeld die alleen ten behoeve van het opladen van de accu’s werkt.

Openbaar vervoer
De partijen zien de elektrische auto ook als goede aanvulling op het openbaar vervoer. Uit gesprekken met spoorbedrijf ProRail blijkt dat er veel interesse is om oplaadstations bij de treinstations te realiseren. Het elektriciteitsnetwerk van de spoorwegen heeft vaak te kampen met overcapaciteit die uitstekend gebruikt kan worden om elektrische auto’s op te laden. De realisatie van dergelijke particuliere oplaadstations wordt vaak belemmerd door overheidsbeleid. De partijleden dringen in het manifest aan tot versoepeling van de regels om het gemakkelijker te maken om oplaadgelegenheden te realiseren. Een ander punt in het adviesrapport is te starten met elektrische voertuigen in bijvoorbeeld stadsdistributie. In die markt wil DuraCar zich gaan bewegen met de QUICC DiVa.

Subsidie
Om particulieren te stimuleren om elektrisch te rijden bevelen de coalitieleden aan om de relatief hoge aankoopprijs te compenseren met subsidie. Een ander aspect dat de aankoop van elektrische auto’s in de weg staat, is de prijs van de benodigde accu’s. Om die kosten te compenseren, denken de opstellers van het manifest aan subsidies of een garantiestelling voor de kostbare accu’s van elektrische auto’s. Deze ideeën maken onderdeel uit van in totaal 10 aanbevelingen die in het manifest ‘Vloeiende Acceleratie’ zijn opgenomen.

Aanbevelingen manifest ‘Vloeiende Acceleratie’

1.Ga voor het beleid uit van zoveel mogelijk haalbare techniek, richt je niet op beloftes voor de toekomst, die het komende decennium nog niet marktrijp zijn; dit betekent b.v. je richten op een vol-elektrische invulling van vervoer tot maximaal 80 – 150 km actieradius.

2.Kijk voor invulling voor een hogere actieradius naar de toepassing van een hulpmotor, die als ‘range-extender’ werkt, zoals mogelijk een generator, die de accu’s onderweg bijlaadt.

3.Bekijk hoe een samengesteld systeem van vervoer kan ontstaan, met verschillende modaliteiten (privé en collectief vervoer), dat de behoeftes van Nederland in de toekomst op effectieve en schone manier kan vervullen; bekijk de mogelijke aansluiting van elektrisch vervoer met beperkte actieradius op het elektrisch OV (trein), met grote actieradius.

4.Kijk niet te ver vooruit en wees flexibel; zet bij start in op de eerste segmenten van de markt die EV-rijp zijn (b.v. bestelauto’s/stadsbezorging); zorg voor een realistisch groeipad in de tijd; erken de nog lang blijvende schaarste aan accu-capaciteit; deze dient zo goed mogelijk ingezet te worden.

5.Zoek de juiste financiële constructies om aan de dure aanvangs-investering tegemoet te komen

6.Kijk waar de Nederlandse industrie passend kan bijdragen aan de ontwikkeling van de techniek, de productie en de markt-ontwikkeling; erken en benut de kracht van het MKB dat innovatieve doorbraken mogelijk maken.

7.Zorg met hoge prioriteit in internationaal verband voor universele formaten en aansluitingen

8.Kies een graduele en flexibele opbouw van ondersteunende oplaad-infrastructuur (no-regret beleid; voorkom ‘lock- in’); de oplaad-techniek is nog in opbouw en door eerste keuze voor marktsegmenten met niet te hoog dagelijks gebruik is slechts zeer selectieve aanvulling met oplaadpunten nodig; ’s nachts opladen vanaf het normale 230V-net of evt. krachtstroom is voorlopig de beste keuze. Voorkeursplekken voor extra oplaadplekken zijn in eerste instantie mogelijk NS-stations voor de aansluiting op het OV.

9.Kies voor een juiste project-opzet, met bundeling van verschillende ministeries, die samenwerking waarborgt met bekende maar ook nieuwe partners in de samenleving, zowel bedrijfsleven en lagere overheden als maatschappelijk middenveld.

10.Creëer een landelijke “helpdesk EV” voor de verschillende overheden, fleet-owners etc.

Bron: http://energieraad.daehosting.com/newsitem.asp?pageid=14491