Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Elektrische Auto

 
 
Naam subsidie: Subsidie Elektrische Auto

Omschrijving: Krijg ik subsidie op de aanschaf van een elektrische autu

Tags: subsidie, elektrisch, auto, aanschaf, overheid

Link: www.subsidieelektrischeauto.nl

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Nieuw Subsidieprogramma hybride en elektrisch rijden. Het Subsidieprogramma Proeftuinen duurzame mobiliteit: hybride en elektrisch rijden (PROEFDMHE) is gepubliceerd. Doel van het programma is om met grootschalige praktijkproeven, snel meer ervaring met elektrisch rijden op te doen. Het subsidieprogramma maakt onderdeel uit van het Plan van Aanpak (PvA) elektrisch rijden, een pakket aan ondersteuningsmaatregelen, om de marktintroductie van de elektrische auto in Nederland te versnellen. De regeling zal lopen tot en met 23 december 2010. Er is voor de gehele looptijd een budget van € 10 miljoen beschikbaar.

In aanmerking komen ondernemingen, instellingen of organisaties, gemeenten en provincies. Ook samenwerkingsverbanden van deze organisaties komen in aanmerking. De projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn:
- Haalbaarheidsprojecten, voor het beproeven van batterij-elektrische of plug-in hybride elektrische voertuigen in een praktijkomgeving.
- Eerste toepassingsproject voor het aanschaffen en in gebruik nemen van een aantal batterij-elektrische voertuigen of plug-in hybride elektrische voertuigen, waarbij de voertuigen in een praktijkomgeving worden toegepast.
- Een combinatie van een haalbaarheidsproject en een eerste toepassingsproject.

De projecten kunnen betrekking hebben op:
- Personenauto's, bestelauto's of vrachtauto's, als batterij elektrische wegvoertuigen.
- Personenauto's en bestelauto's als plug-in hybride elektrische wegvoertuigen.
- Vrachtauto's, waarvan het vermogen van de verbrandingsmotor niet meer bedraagt dan 150kW als plug-in hybride wegvoertuigen.
- Bromfietsen, als batterij elektrische wegvoertuigen.
- Een combinatie van één of meer van de genoemde wegvoertuigen.

De subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek/-project bedraagt maximaal 50% (grote ondernemingen), 60% (middelgrote ondernemingen) of 70% (kleine ondernemingen) van de subsidiabele projectkosten. Voor een kleine onderneming bedraagt de maximale subsidie voor een haalbaarheidsproject € 500.000 per project.

Aanvragen kunnen tot 23 december 2009 worden ingediend. De aanvragen worden gerangschikt door een adviescommissie, van de afdeling Mobiliteit en Klimaat.

(Datum: 30/09/2009 Bron: SenterNovem)