Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Gastouders

 
 
Naam subsidie: Subsidie gastouders

Omschrijving: Gastouderbureaus komen in aanmerking voor subsidie.

Tags: Subsidie, gastouders, kinderopvang

Link: www.subsidiegastouders.nl

Terug naar het subsidie overzicht

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 


Goed gastouderschap kinderopvang 2010, subsidie

Gastouderbureaus komen in aanmerking voor subsidie. Het is de bedoeling dat u door de subsidie kunt voldoen aan de deskundigheidseisen op grond van de Wet kinderopvang. Gastouders moeten vr 1 september 2010 voldoen aan deze nieuwe eisen.

U kunt de subsidie gebruiken voor de kosten van de certificeringsprocedure, die wordt afgesloten met een certificaat goed gastouderschap als aan alle voorwaarden is voldaan. Gastouderbureaus mogen de subsidies echter ook aanvragen ten behoeve van hun gastouders. Dit geldt uitsluitend voor gastouders die uiterlijk op 31 december 2009 bij het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) zijn aangemeld.

Gewijzigde regels Gastouderopvang in 2010
Per 1 januari 2010 veranderen de regels voor gastouderopvang. De maximale uurprijs gaat omlaag naar 5,00 (was 6,10) en de eisen die worden gesteld aan gastouders worden flink strenger. Vooral mensen die opa en/of oma als gastouder inschakelen lijken de dupe te worden van de nieuwe regels waaraan je als gastouder moet voldoen.