Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie
Groene daken

 
 
Naam subsidie: Subsidie voor groene daken

Omschrijving: Gemeenten verlenen subsidies voor het aanleggen van 'groene daken'.

Tags: groen, dak, daken, subsidie

Link: www.subsidiegroenedaken.nl

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Een groen dak in de binnenstad van Amsterdam
21 augustus 2008

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum wil subsidies gaan verstrekken voor 'extensieve groene daken' in de Amsterdamse binnenstad. Dergelijke daken belasten het riool minder omdat ze regenwater opvangen, ze dragen bij aan een schonere lucht en brengen meer groen in de stad.

De platte extensieve groene daken hebben geen gebruiksfunctie zoals een dakterras dat heeft. Ze kunnen alleen betreden worden voor onderhoud. De begroeiing blijft beperkt tot laagblijvende planten, mossen en kruiden. De subsidie is niet bedoeld voor 'intensieve groene daken', met hogere en zwaardere begroeiing, en ook niet voor daktuinen en dakterrassen.

Vergoeding en bouwvergunning

Particuliere eigenaren, VVE's, woningcorporaties en bedrijven kunnen een subsidie aanvragen van € 20,- per m2, tot een maximum van € 1000,- per dak, en daarnaast een tegemoetkoming van € 200 voor de kosten van een berekening door een constructeur. In de meeste gevallen is een bouwvergunning nodig, bijvoorbeeld om een dakrand te verhogen of installaties en afvoerpijpen aan te passen.

Voor monumenten moet altijd een monumentenvergunning aangevraagd worden. De subsidie geldt alleen voor bestaande of te vernieuwen platte daken op bestaande gebouwen of bijgebouwen.

Het subsidievoorstel wordt op donderdag 11 september besproken in de commissie Bouwen, Wonen en Stedelijke Ontwikkeling. Daarna besluit de deelraad.


Rotterdam geeft subsidie bij aanleg groene daken

Op 16 juli heeft wethouder Lucas Bolsius (Financiën, Sport en Buitenruimte) de subsidieregeling groene daken bekendgemaakt. Hij deed dit tijdens de opening van het groene dak op de Centrale Bibliotheek.

Met de subsidieregeling stimuleert Rotterdam bedrijven en particulieren om groene daken aan te leggen. De subsidie bedraagt voor particulieren € 25 per vierkante meter groen dak: ongeveer de helft van de extra kosten voor de aanleg van een eenvoudig groen dak. Voor sociale verhuurders en bedrijven bedraagt de subsidie 50 procent van de kosten tot een maximum van € 25 per vierkante meter.

Het regent steeds vaker en harder. In een dichtbebouwde omgeving zijn groene daken een nieuwe mogelijkheid om die extra neerslag tijdelijk op te vangen. Het riool raakt dan niet overbelast, en iedereen houdt droge voeten. Bovendien heeft een groen dak een isolerende werking, dus hoeft een gebouw minder te worden verwarmd of gekoeld. Dat betekent minder uitstoot van kooldioxide. Verder neemt de begroeiing ook het schadelijke fijnstof op.
http://www.gw.rotterdam.nl/smartsite1144.dws?goto=2209681&channel=19500