Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie
op de huur

 
 
Naam subsidie: Huurtoeslag

Omschrijving: De huurtoeslag is een tegemoetkoming .....

Tags: huurtoeslag, huur, subsidie, toeslag, regeling

 

Terug naar het subsidie overzicht

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Huurtoeslag: wie, wat en wanneer
Huurt u een woning? En bent u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt aan huur? Dan kunt u een tegemoetkoming in de huurkosten krijgen: de huurtoeslag.

Huurtoeslag

De huurtoeslag is een tegemoetkoming van de Nederlandse Belastingdienst voor huurders die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Een persoon heeft alleen recht op huurtoeslag als de huurwoning als passend wordt beschouwd, en de huur niet te hoog of te laag is. Bovendien mag het vermogen niet groter zijn dan het heffingsvrije vermogen.

De huurtoeslag is op 1 januari 2006 samen met de zorgtoeslag ingevoerd en vervangt daarmee de huursubsidie.


Wat is de Huurtoeslag?
Huurtoeslag is een toeslag die een huurder kan aanvragen als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag dient hij/zij wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Zo zijn er grenzen vastgesteld aan de hoogte van het inkomen en de huur. Hoe hoog die grenzen zijn hangt weer af van de huishoudsituatie.

Waar is meer informatie over de Huurtoeslag te vinden?
De Belastingdienst is belast met de uitvoering van de Huurtoeslag. Op de site van de Belastingdienst(www.toeslagen.nl) is meer informtie te vinden. Daar staan onder meer de voorwaarden om in aanmerking te komen voor Huurtoeslag. Verder kan er een proefberekening worden gemaakt maken om te zien of iemand in aanmerking komt voor huurtoeslag. Ook kan op de site een aanvraagformulier worden gedownload. Tenslotte kan een huurder een aanvraagformulier van de site downloaden.


Wanneer de huur te hoog is in verhouding tot uw belastbaar ( gezins-) inkomen kunt u in aanmerking komen voor een huurtoeslag.