Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Kinderopvang

 
 
Naam subsidie: subsidie kinderopvang

Omschrijving: Subsidie voor de opvang van uw kind

Tags: kinderopvang, subsidie, groene

Link: www.subsidieskinderopvang.nl

Terug naar het subsidie overzicht Ľ

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 

Kansen voor groene kinderopvang

9-1-2009 1

Het ministerie van LNV ziet kansen in groene kinderopvang. Het verhoogt de betrokkenheid van kinderen bij de natuur en het is goed voor de ontwikkeling van een kind.
Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit brengt Alterra - kennisinstituut voor groene ruimte - de natuuropvang in kaart. In Duitsland en ScandinaviŽ wint deze vorm van kinderopvang aan populariteit, in Nederland is de markt nu nog klein. De toenemende vraag om meer opvangplaatsen, bewegen, buitenspelen in combinatie met het groeiende bewustzijn dat een uitdagende buitenruimte goed is voor de ontwikkeling van een kind, maakt dat er voor natuuropvang in de toekomst zeker markt is.

Om de kansen van groene kinderopvang te vergroten is het belangrijk dat wettelijke belemmeringen weggenomen worden en ook een voorlichtingstraject verdient de aanbeveling. Op dit moment zijn de meest populaire naschoolse activiteiten cultuur en sport.
Bron: ministerie van LNV

 


Kinderopvang en je gemeente
Lokaal Overleg Kinderopvang (in Belgie)

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Ze adviseert het lokaal bestuur (de gemeente, het OCMW) over kinderopvang.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang is ook het lokaal netwerk rond kinderopvang. Het brengt iedereen samen die bezig is met jonge kinderen. Het is een plaats waar men mekaar beter leert kennen en die de weg opent naar mogelijke samenwerkingen.

Het lokaal bestuur van een gemeente is verantwoordelijk voor het lokaal beleid kinderopvang. Ze legt dit vast in een lokaal beleidsplan kinderopvang. Omdat het belangrijk is dat dit plan gedragen wordt door de betrokkenen, zitten in het Lokaal Overleg Kinderopvang vertegenwoordigers van de diverse actoren (de opvang, scholen, jeugdwerk, ...), de gebruikers (ouders), het lokaal bestuur en ook andere belanghebbenden (bedrijven, ...). Voorstellen en knelpunten met betrekking tot de kinderopvang in de gemeente kunnen altijd gesignaliseerd worden aan het Lokaal Overleg Kinderopvang of aan het lokaal bestuur.

Het lokaal bestuur (de gemeente, het OCMW) heeft ook de opdracht om te informeren over de opvangmogelijkheden binnen je gemeente: opvang met een attest van toezicht of erkenning van Kind en Gezin, maar ook andere, zoals opvang door scholen, grabbelpas, speelpleinwerking, ...

Wanneer je informatie over kinderopvang of over het Lokaal Overleg Kinderopvang zoekt, kan je contact opnemen met je gemeente.
Bron: www.kindengezin.be