Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er ook voor het MKB subsidies. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen  bij het MKB niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Zonnepanelen

 
 
Naam subsidie: Subsidie MKB

Omschrijving: Subsidie voor het MKB

Tags: Subsidie, mkb

Link: www.subsidiemkb.nl

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Subsidie MKB, innovatief bouwbedrijf

Om innovatie in de bouw te stimuleren, stelt minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken nog dit jaar 5,9 miljoen euro beschikbaar. Dit bedrag is bestemd voor groepen mkb’ers (15-35 mkb’ers) die werkzaam zijn in de bouw. Vanaf 27 september 2010 is inschrijving op de regeling geopend, tot het einde van het jaar kunnen de ondernemingen hun innovatieve voorstellen indienen.

Van der Hoeven heeft duidelijk voor ogen waarom specifiek de bouwsector is aangewezen voor deze regeling. 'Als laatcyclische sector blijft de bouw achter en moet het de weg naar het herstel nog maken. Er is dus nog steeds sprake van vraaguitval. Alleen de grond-, water- en wegenbouw blijft door de rijksinvesteringen in de komende jaren op peil. Met name de woning- en utiliteitsbouw en de in dat kader gespecialiseerde werkzaamheden hebben het zwaar. Het is daarom belangrijk om de bouw te stimuleren om te blijven innoveren. Gezien het belang van innovatie voor deze sector stel ik extra middelen ter beschikking.'

Innovatief vermogen
De subsidieregeling IPC Bouw is een instrument om het innovatieve vermogen van het mkb te stimuleren. IPC is bedoeld om mkb’ers, onder leiding van een penvoerder - bijvoorbeeld een brancheorganisatie, te stimuleren een eigen meerjarig innovatieplan uit te voeren. Samenwerking tussen de deelnemende bedrijven en het verwerven van externe kennis maken verplicht onderdeel uit van het innovatieplan. De penvoerder coördineert het opstellen en begeleidt het uitvoeren van het innovatieplan. Ook voor de voorbereiding van de IPC-aanvraag kan de penvoerder een subsidie aanvragen. Het plan moet gaan om een verbetering van het product of proces van het bedrijf.