Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Roetfilter

 
 
Naam subsidie: Roetfilters

Omschrijving: 61 miljoen subsidie roetfilter in 2009

Tags: subsidie, roetfilter

Link: www.subsidieroetfilter.nl

Link: www.subsidieroetfilters.nl

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
27 februari 2009
Minister Cramer stopt subsidiëring halfopen retrofit roetfilters voor zware voertuigen
Minister Cramer van Ruimte en Milieu heeft de subsidiëring voor het achteraf inbouwen van halfopen roetfilters bij zware voertuigen per direct opgeschort. Aanleiding voor deze beslissing zijn de tussentijdse resultaten van een TNO-onderzoek naar het effect van halfopen retrofit roetfilters op de reductie van de uitstoot van fijnstof. Uit het onderzoek blijkt dat de reductie van de uitstoot van fijnstof onder praktijkomstandigheden veel lager ligt dan de 50 procent eis in de typegoedkeuringtests, die deze roetfilters met succes hebben doorstaan. Na de uitvoering van vervolgonderzoek wordt definitief over de subsidiëring beslist.
Het onderzoek van TNO heeft alleen betrekking op één type halfopen roetfilter op zware voertuigen (meer dan 2800 kg), dat nu onder praktijkomstandigheden kon worden getest. Uit de tussentijdse resultaten blijkt dat de fijnstofuitstoot bij nationaal transport met vijf tot twintig procent wordt verminderd, terwijl alleen bij langdurig snelweggebruik, zoals bij internationaal transport, de uitstoot met 20 tot 40 procent daalt. Omdat de subsidiemaatregel was gebaseerd op 50 procent uitstootreductie, zijn de resultaten aanleiding voor het stopzetten van de subsidiëring van halfopen roetfilters voor zware voertuigen.
De subsidieregeling is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren. De subsidie voor retrofit roetfilters stimuleert eigenaren van voertuigen om achteraf een roetfilter in te laten bouwen.
Vervolgonderzoek
Om een compleet beeld van de prestaties van alle halfopen retrofit roetfilters op zware voertuigen te krijgen heeft minister Cramer opdracht gegeven om aanvullend onderzoek te verrichten naar de uitstoot onder praktijkomstandigheden voor meerdere typen halfopen roetfilters. De resultaten van dit onderzoek worden medio mei 2009 verwacht. Op basis van de resultaten wordt bepaald of en zo ja onder welke voorwaarden halfopen filters opnieuw gesubsidieerd zullen worden.
Andere soorten roetfilters
Gesloten retrofit filters voor zware voertuigen zijn gebaseerd op een andere techniek en voldoen onder praktijkomstandigheden wél aan de uitstootnorm van meer dan 90 procent. Het Rijk blijft subsidie verlenen voor het installeren van gesloten retrofit roetfilters op zware voertuigen.
bron: http://www.vrom.nl//pagina.html?id=38784

 

400 euro subsidie voor een roetfilter op Euro 3-dieselwagens (Bij onze Zuiderburen)
8/2/2009

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu Hilde Crevits keurde de Vlaamse Regering de subsidiëring van roetfilters op vrijdag 3 februari 2009 definitief goed. Om het installeren van een retrofit roetfilter op een Euro 3-dieselwagen te stimuleren, voorziet de minister een subsidie van 80% van de totale kostprijs, tot maximaal 400 euro. De minister wil met deze maatregel de uitstoot van fijn stof door nog veel gebruikte oudere dieselwagens verminderen. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad (maart 2009) kan de premie worden aangevraagd.

 

Stichting Duurzaam Verder