Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie
Schone auto

 
 
Naam subsidie: Schone auto subsidie

Omschrijving: vrijstellingen van BPM en motorrijtuigenbelasting

Tags: subsidie, auto, fiscaal, bpm

Link: www.subsidieschoneauto.nl

Link: www.schoneautosubsidie.nl

Terug naar het subsidie overzicht »

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 

Platform schone voertuigen

Het platform schone voertuigen is een aantal jaar geleden gestart om een bijdrage te leveren aan het op grote(re) schaal toepassen van milieuvriendelijke voertuigen. Per 1 januari 2011 is het platform en de website opgeheven.

Het platform schone voertuigen had als doel een overzicht te bieden van de mogelijkheden voor milieuvriendelijke voertuigen. Periodiek bracht het platform een nieuwsbrief uit. De ontwikkelingen in de markt volgen elkaar steeds sneller op en er zijn steeds meer nieuwsbrieven en berichten over dit onderwerp.

De afgelopen jaren heeft het platform schone voertuigen een nuttige bijdrage geleverd als informatiebron, inmiddels is het platform achterhaald door verschillende (markt)initiatieven. Dat is een positieve ontwikkeling. We zijn dan ook met een gerust hart per 1 januari 2011 gestopt.

Vanuit de overheid blijft het duurzaam rijden gestimuleerd. De overheid wil de aanschaf van schone en zuinige auto’s en de introductie van extreem zuinige, klimaatvriendelijke auto’s op de Nederlandse wegen versnellen. Hierbij geldt de volgende onderverdeling:

> Elektrisch rijden
> volledig elektrsche, plug-in hybride en hybride
> Rijden op alternatieve brandstoffen: aardgas, biogas, waterstof en biobrandstoffen

Uitvoering
De uitvoering van het platform schone voertuigen lag bij Agentschap NL. Het Platform Schone Voertuigen werd mogelijk gemaakt door het ministerie van VROM.
 

Flevocollect-bedrijfsleider Eenkoren druk bezig met duurzaamheid
"Wij willen een toonaangevend afvalnutsbedrijf zijn"

Al sinds 2005, dus voor het verschijnen van de film van Al Gore, is Flevocollect bezig om te zoeken naar manieren om de CO 2-uitstoot van het bedrijf terug te dringen. Flevocollect is een volle dochter van de HVC. Dit bedrijf, met hoofdkantoor in Alkmaar, streeft ernaar om een duurzame onderneming te zijn. Enerzijds probeert HVC dat te doen in de eigen bedrijfsvoering, door zoveel mogelijk afval nuttig toe te passen in plaats van direct te verbranden. Anderzijds wil HVC dat ook in de diverse aspecten van de bedrijfsvoering realiseren, zoals bij het wagenpark. Uit een quick scan kwam naar voren dat rijden op aardgas daaraan een goede bijdrage zou kunnen leveren.

Biogas
Toen eind december het aardgasvulpunt bij Hans Bol op Noordersluis in Lelystad een feit werd, was Flevocollect het eerste bedrijf dat overging tot de aanschaf van drie Volkswagen Caddy's op aardgas. Bedrijfsleider Jan Eenkoren: "We zien aardgas als een overgangsbrandstof. Een overgang naar biogas, waarvan ik verwacht dat dat over enkele jaren zal doorbreken. Biogas is een product dat HVC ook zelf gaat produceren." Verder houdt de bedrijfsleider de ontwikkelingen nauw in de gaten. Zo zou elektrisch de 'brandstof' van de toekomst kunnen zijn. Eenkoren: "Dertig jaar geleden reden er al auto's op elektriciteit, maar het is nog steeds niet echt doorgebroken. Maar wie weet gaat dat veranderen. Dat zou mooi zijn."

Meer vulpunten
Aardgasauto's kunnen maximaal 300 kilometer rijden met 1 tank. Eenkoren is niet bang dat auto's in bijvoorbeeld Zeewolde, waar het bedrijf ook afval ophaalt, met een lege tank komt te staan. Desalniettemin wordt het wel een stuk aantrekkelijker als eind van dit jaar ook in plaatsen als Almere en Emmeloord nieuwe vulpunten gerealiseerd. Eenkoren: "Het gaat nu snel met de aardgasvulpunten. Vorige week is er eentje in Alkmaar geopend en je ziet het aantal nu snel toenemen."

Subsidie
Op het feit dat Flevocollect per aangeschafte auto een subsidie van 1500 euro krijgt, reageert Eenkoren nuchter. "Het bedrag had eigenlijk hoger gemoeten. Aan de andere kant: zonder subsidie waren die aardgasauto's er ook gekomen, gezien het feit dat wij een toonaangevend afvalnutsbedrijf willen zijn." Aardgas is bovendien financieel aantrekkelijk. Voor de Caddy's is de meerprijs niet zo heel groot vergeleken met de dieselversie. Bij zwaardere auto's is het prijsverschil een stuk groter.
Eenkoren is trots erop de eerste te zijn die de subsidie krijgt. Maar: "Dat vulpunt van Hans Bol staat er nu al een halfjaar. Het heeft dus wel even geduurd voordat de eerste subsidie wordt verstrekt. Het zou een goede zaak zijn als meer bedrijven overgaan tot het rijden op aardgas. Het is milieuvriendelijker en voor de kosten hoef je het niet te laten. "