Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Waterkracht

 
 
Naam subsidie: Subsidie waterkracht

Omschrijving: subsidie via de regeling duurzame energie

Tags: subsidie, waterkracht, duurzaam, energie

Link: www.subsidiewaterkracht.nl

Link: www.waterkrachtsubsidie.nl

Terug naar het subsidie overzicht Ľ

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 

Energie door waterkracht krijgt nu ook subsidie via de regeling duurzame energie.

20-02-2009

Duurzame (waterkracht) energie

Er wordt fors ingezet op de productie van duurzame energie. In totaal gaat het om ongeveer 1000 megawatt aan projecten (in 2008 was voor 655 megawatt).

Waterkracht en grotere bedrijfsmatige zon-pv systemen zijn nieuwe categorieŽn die zijn toegevoegd is aan de Subsidieregeling Duurzame Energie 2009 (SDE). Dat schrijft minister Van der Hoeven in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gegaan. Bij de berekening van de tarieven is gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende opties voor duurzame energie. De subsidie vult de opbrengst uit de verkoop van energie gedurende de levensduur van de installatie aan tot het op deze wijze vastgestelde tarief. De subsidie varieert dus jaarlijks met de ontwikkeling van de energieprijs.

De volgende categorieŽn komen voor subsidie in aanmerking:

1. Wind op land. Het tarief voor 2009 is 9,4 eurocent per kilowattuur (kWh) uitgaande van 2200 draaiuren. Vorig jaar was dat nog 8,8 eurocent. De verhoging is vooral een gevolg van de gestegen kosten voor windturbines. In totaal kan in 2009 830 megawatt (MW) aan vermogen worden gesubsidieerd. Het is de bedoeling in deze kabinetsperiode tot een totaal van 2000 Megawatt extra aan windvermogen op land te committeren.

2. Zon. Voor kleinschalige zon-pv installaties (tot 15 kilowatt piekvermogen (kWp) wordt het tarief 52,6 eurocent per kWh en voor grotere installaties (tot 100 kWp) 45,9 eurocent. In 2008 kwamen alleen installaties tot 3,5 kWp in aanmerking voor subsidie. Voor kleinschalige projecten wordt in 2009 een budget opengesteld dat overeenkomt met in totaal 15 megawatt aan vermogen en voor grotere projecten is budget beschikbaar tot in totaal 5 megawatt aan op te stellen vermogen.

3.Biomassa. De toegelaten biomassastromen voor opwekking van energie worden uitgebreid met vloeibare reststromen, zoals frituurvet, en reststromen uit de voedings- en genotmiddelenindustrie. Andere vloeibare biomassastromen blijven van de regeling uitgesloten, omdat de duurzaamheid niet gegarandeerd kan worden. De tarieven voor de productie van biogas variŽren van 46,5 tot 58,3 eurocent per kubieke meter (totaal op te stellen vermogen 16-22 megawatt). Voor productie van elektriciteit uit biomassa variŽren de tarieven van 11,5 tot 17,7 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 43-55 megawatt). Het bedrag wordt hoger naarmate er meer restwarmte nuttig wordt aangewend. Het tarief voor covergisting varieert, afhankelijk van de hoeveelheid nuttig aangewende restwarmte, tussen 15,2 en 17,7 eurocent per kWh. In de regeling voor 2008 was het tarief voor covergisting nog 12 eurocent.

4. Waterkracht. Dit is een nieuwe categorie binnen de SDE. Het tarief voor projecten met een waterverval van groter dan 5 meter bedraagt 7,3 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 7 MW). Voor projecten met een waterverval tot 5 meter bedraagt het tarief 12,5 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 13 MW). Het gaat hier om een relatief kosteneffectieve categorie en er zijn voldoende signalen uit de markt dat het potentieel gerealiseerd kan worden.

Voor wind op zee geldt dat eind dit jaar een tender zal worden opengesteld voor projecten die een vergunning hebben verkregen. De bedoeling is minimaal 450 megawatt aan projecten te committeren.
De Subsidieregeling Duurzame Energie 2009 zal worden uitgevoerd door SenterNovem. Subsidies kunnen worden aangevraagd vanaf de datum van openstelling (eerste week van april) tot en met 30 oktober 2009.
Bron: www.ez.nl