Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Windmolens

 
 
Naam subsidie: Subsidie Windmolens

Omschrijving: Subsidie voor windmolens

Tags: subsidie, windmolens, windenergie

Link: www.subsidiewindmolens.nl

Terug naar het subsidie overzicht Ľ

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Zelf je energie opwekken met behulp van een windmolen. Een windmolen wekt stroom op waarbij geen vervuilende stoffen en broeikasgassen vrij komen. Daarom is het van groot belang dat er voor windmolens diverse subsidies en andere stimuleringsregelingen mogelijk zijn.

Uit cijfers van de Europese windenergie blijkt dat de windenergie-sector begin 2012 dubbel snel groeit en in september de grens van 100 Gigawatt overschrijdt. Met dit vermogen is het mogelijk om 57 miljoen gezinnen van stroom te voorzien.


2013: 3 miljard euro SDE + beschikbaar
Om de doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 te halen stelt het kabinet in 2013 een budget van 3 miljard euro beschikbaar via de regeling Stimuleringsregeling Duurzame Energie+ (SDE+). Met het oog op continuÔteit worden slechts beperkt wijzigingen aangebracht die de efficiŽntie van de SDE+ verbeteren. De SDE+ gaat open op 4 april 2013. Op verzoek van ondernemers wordt de regeling ruim voor de openstelling eind januari gepubliceerd. Dat schrijft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) in een brief aan de Tweede Kamer.
De systematiek van de SDE+ blijft in 2013 gehandhaafd:

ťťn integraal budgetplafond;
een maximum basisbedrag van 0,15 euro per kWh voor duurzame elektriciteit, 1,035 euro per Nm3 voor groen gas en 41,7 euro per GJ voor duurzame warmte;
gefaseerde openstelling;
de vrije categorie.
Wel voert Kamp een aantal aanscherpingen door om de efficiŽntie en effectiviteit van de SDE+ te vergroten.

Winddifferentiatie
Windprojecten op een windrijke locatie hebben een lager basisbedrag nodig dan projecten op een windarme locatie, omdat ze meer vollasturen kunnen draaien. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat Kamp binnen de kaders van de SDE+ winddifferentiatie toepassen. Vanaf 2013 geeft de minister windenergie de gelegenheid om te kunnen concurreren in de SDE+ door te differentiŽren naar het aantal vollasturen in de vrije categorie.
Bron: Min. van EZ