Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Woningisolatie

 
 
Naam subsidie: Subsidie Woningisolatie

Omschrijving: Subsidies woningisolatie

Tags: woningisolatie, subsidie, geluid

Link: www.subsidiewoningisolatie.nl

Terug naar het subsidie overzicht

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Geluid
Subsidies woningisolatie
Lawaai door wegverkeer, railverkeer en industrie
Provincies en gemeenten kunnen soms subsidie krijgen voor de bestrijding ('sanering') van lawaai door wegverkeer, railverkeer en industrie. Deze subsidies worden toegekend na geconstateerde overschrijding van de geluidsbelasting. De subsidie kan zijn voor maatregelen aan de bron, in de overdracht of bij de ontvanger. Provincies en gemeenten hebben de afgelopen jaren inventarisaties uitgevoerd en de minister heeft per woning vastgesteld wat de maximaal toelaatbare geluidbelasting is. Voor situaties waar de geluidsbelasting wordt overschreden en alleen gevelmaatregelen kunnen worden getroffen, gaan gemeente- en provinciebesturen aan de hand van een akoestisch onderzoek na welk 'isolatiepakket' geschikt is. Dit isolatiepakket is gratis. Achterstallig onderhoud wordt echter niet vergoed. Als dubbelglas bijvoorbeeld in een vermolmd kozijn moet worden geplaatst, zijn de kosten van het kozijn voor de eigenaar of bewoner van het huis. De vergoedingen voor woningisolatie worden nooit rechtstreeks aan een bewoner toegekend. Het gemeentebestuur is belast met de uitvoering. Burgers dienen zich dan ook tot het gemeentebestuur te wenden met de vraag of hun woning op een saneringslijst voorkomt en zo ja, wanneer de uitvoering zal starten.
Voor lawaai door weg- en spoorverkeer wordt de regeling uitgevoerd door Bureau Sanering Verkeerslawaai
http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7654&term=woningisolatie

Subsidie woningisolatie

Meer informatie
Hier vindt u meer informatie over de regelingen die het vanaf 1 juli aantrekkelijk maken om uw woning te isoleren, of van dubbel glas te voorzien. Deze maatregelen werken energiebesparend, verlagen de maandlasten, en leveren meer wooncomfort op. U verdient energiebesparende maatregelen op termijn terug, dankzij de lagere energierekening. Doordat u minder energie verbruikt, draagt u bovendien bij aan een beter klimaat.

Isolatieglas
De subsidie voor isolatieglas geldt voor eigenaar-bewoners van woningen die vr 1995 zijn gebouwd. Zij kunnen subsidie krijgen op de aanschaf. De regeling geldt voor isolatieglas met ....
Bron: http://www.milieucentraal.nl/pagina.aspx?onderwerp=Subsidie%20woningisolatie