Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie
Zonne-energie

 
 
Naam subsidie: Zonne-energie

Omschrijving: De meest gebruikte toepassing is het verwarmen van water door zonnewarmte.

Tags: subsidie, zonne-energie

Link: www.subsidiezonneenergie.nl

 

Terug naar het subsidie overzicht

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Hoe kunnen we de zon gebruiken?
Dat kan op dit moment vooral op twee manieren. De meest gebruikte toepassing is het verwarmen van water door zonnewarmte. Dit gebeurt door zonnecollectoren. Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is door middel van zonnepanelen. Die zetten het licht om in elektriciteit. Natuurlijk helpt het ook om huizen en gebouwen zodanig te bouwen dat de zon direct maximaal de ruimtes kan verwarmen, bijvoorbeeld met grote ramen aan de zonkant en kleine raampjes aan de schaduwkant. Dit wordt passieve zonne-energie genoemd.

Wat wil het kabinet?
Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. Het kabinet wil de energie-efficiency van 1% naar 2% per jaar brengen en het aandeel duurzame energie tot 20% in 2020 verhogen. Dit alles binnen het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% terug te brengen ten opzichte van 1990. Binnen Europees verband wordt gestreefd naar gezamenlijke inspanningen als vervolg op het Kyoto-protocol. Het kabinet beschrijft haar ambities in het 'Schoon en Zuinig: Nieuwe energie voor het klimaat'.

Heeft zonne-energie wel zin in een land waar de zon zelden schijnt?
Ook als het bewolkt is, werkt een zonne-cel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden ze. Aan de Franse Riviera, waar veel minder bewolking is, levert de zon toch slechts 1,5 keer zoveel energie als in Nederland.
Bron: www.vrom.nl