Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Subsidie Zonnepanelen

 
 
Naam subsidie: Zonnepanelen

Omschrijving: Subsidie op zonnepanelen komt terug

Tags: subsidie, zonnepaneel, zonnepanelen

Link: www.subsidiezonnepanelen.nl

Terug naar het subsidie overzicht

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Weer subsidie voor zonnepanelen
Mensen die zonnepanelen willen aanschaffen, kunnen vanaf 6 april weer subsidie aanvragen.

Verhogen
Vorig jaar zorgde de aankondiging van subsidie voor een ware run op de zonnepanelen. Voor Minister Van der Hoeven van Economische Zaken was dat toen reden om het budget tot twee keer toe te verhogen tot uiteindelijk 83 miljoen euro. Daar maakten 8000 mensen gebruik van.

Vijf miljoen
Dit jaar geeft de overheid vijf miljoen meer uit aan subsidies, wat neerkomt op een totaal van 88 miljoen euro. De subsidie is niet voor het aanbrengen van de panelen. Mensen krijgen gedurende 15 jaar een vergoeding voor de groene stroom die ze maken met het paneel op hun dak.
Ook dit jaar stelt de regering met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) geld beschikbaar voor zonnepanelen. Als u aan deze regeling deelneemt, krijgt u gedurende vijftien jaar subsidie op elk geproduceerde kWh.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen voor zonnepanelen?

Als u energie gaat opwekken via zonnepanelen (of via windmolens op land of biogas) kunt u sinds 1 april 2008 in aanmerking komen voor een subsidie via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Deze regeling valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Subsidie aanvragen kan via uitvoeringsinstantie SenterNovem. Het is een subsidie op de productie van elektriciteit, niet op de aanschaf van zonnepanelen. Voor zonne-energie, krijgt u als producent 33 eurocent per Kilowattuur (KWh) vergoed. (Voor wind op land is dit 2,8 eurocent per Kwh. Voor verbranding van vaste biomassa, vergisting van GFT en mest-vergisting is dit 5,3 eurocent per Kwh. Voor gas gaat het om 7 eurocent per kubieke meter.) Om in aanmerking te komen voor subsidie moet u wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wees er snel bij want de subsidiepot is beperkt. Zie voor meer info de websites van Economische Zaken, SenterNovem en MilieuCentraal. Voor zonneboilers/zonnecollectoren komt waarschijnlijk later in 2008 een investeringsregeling.

De subsidie op zonnepanelen voor particulieren komt hoogstwaarschijnlijk terug.
Ook komt er mogelijk een extra belasting op lawaaiige brommers en vieze trucks.
Dat melden Haagse bronnen. Deze maatregelen zouden nodig zijn om de kabinetsdoelstelling om 20 procent van de energie duurzaam op te wekken in 2020 te kunnen halen.