Subsidies, subsidieregelingen. In Nederland zijn er voor veel maatschappelijke ontwikkelingen subsidies om deze te realiseren. Zonder subsidies komen veel maatschappelijk gewenste ontwikkelingen niet van de grond.

 
 
 

Waterkracht Subsidie

 
 
Naam subsidie: Waterkracht Subsidie

Omschrijving:

Tags:

Link: www.waterkrachtsubsidie.nl

Link: www.subsidiewaterkracht.nl

Terug naar het subsidie overzicht Ľ

Rotterdam, duurzame stad
Rotterdam is een van de toonaangevende steden in Nederland wat betreft duurzaamheid
www.010rotterdam.nl

 
Energie door waterkracht krijgt nu ook subsidie via de regeling duurzame energie.

20 februari 2009 | persbericht | Duurzame energie

Er wordt fors ingezet op de productie van duurzame energie. In totaal gaat het om ongeveer 1000 megawatt aan projecten (in 2008 was voor 655 megawatt).

Waterkracht en grotere bedrijfsmatige zon-pv systemen zijn nieuwe categorieŽn die zijn toegevoegd is aan de Subsidieregeling Duurzame Energie 2009 (SDE). Dat schrijft minister Van der Hoeven in een brief die vandaag naar de Tweede Kamer is gegaan. Bij de berekening van de tarieven is gekeken naar de gemiddelde kostprijs van de verschillende opties voor duurzame energie. De subsidie vult de opbrengst uit de verkoop van energie gedurende de levensduur van de installatie aan tot het op deze wijze vastgestelde tarief. De subsidie varieert dus jaarlijks met de ontwikkeling van de energieprijs.

Waterkracht. Dit is een nieuwe categorie binnen de SDE. Het tarief voor projecten met een waterverval van groter dan 5 meter bedraagt 7,3 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 7 MW). Voor projecten met een waterverval tot 5 meter bedraagt het tarief 12,5 eurocent per kWh (totaal op te stellen vermogen 13 MW). Het gaat hier om een relatief kosteneffectieve categorie en er zijn voldoende signalen uit de markt dat het potentieel gerealiseerd kan worden.
Bron: http://www.ez.nl/Actueel/Pers_en_nieuwsberichten